Αποτελέσματα 2ου Κύκλου Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το πλάνο των συμμετοχικών διαδικασιών που έχουν διαμορφωθεί από την ομάδα έργου του ΣΒΑΚ και έχουν αναλυθεί σε αντίστοιχο Κεφάλαιο του Β’ παραδοτέου Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, βασικός στόχος της Β’ φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού είναι κατ’ αρχήν η επικύρωση του οράματος από τους φορείς, η διαμόρφωση της τελικής μορφής των εναλλακτικών σεναρίων μελλοντικής κατάστασης κινητικότητας της πόλης του Ιλίου  και τέλος η επιλογή του σεναρίου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της πόλης και στις επιθυμίες των κατοίκων της.

Σύνοψη- περίληψη αποτελεσμάτων από τη Β’ Διαβούλευση

Ο Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης, διοργάνωσε την δεύτερη δημόσια Συζήτηση- Διαβούλευση με όλους τους  Εμπλεκόμενους Φορείς του Έργου (φορείς σχετικούς με τις μεταφορές, θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους από όμορους Δήμους, εκπρόσωπους των πολιτών μέσα από τις ομάδες/ συλλόγους της τοπικής κοινωνίας) τον Ιούνιο του 2020.

Λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19, ο Δήμος προέβη στη διεξαγωγή δύο θεματικών τηλεδιασκέψεων, αντί δια-ζώσης συναντήσεων. Στην πρώτη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα 29/06/2020 ώρα 11:00-13:00 κλήθηκαν να συμμετέχουν εμπλεκόμενοι φορείς διακυβέρνησης, οι τοπικές και περιφερειακές διοικητικές αρχές, οι φορείς μεταφορικού έργου, οι εκπρόσωποι των όμορων δήμων, καθώς και εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Τροχαίας.

Στην δεύτερη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα 29/06/2020 ώρα 16.00-18.00, κλήθηκαν φορείς πολιτών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ιλίου, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ομάδων, ενώσεις ποδηλατιστών και πεζών, φορείς που εκπροσωπούν ΑμεΑ και ευάλωτες ομάδες, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και επιχειρήσεις ή φορείς που αποτελούν πόλους έλξης και γένεσης μετακινήσεων.

Κατά τη διάρκεια της 2ης Διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για:

  • Την υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στο Δήμο Ιλίου, όπως αυτή έχει καταγραφεί μέσα από μετρήσεις πεδίου,  την επεξεργασία κειμένων πολιτικής και υφιστάμενων μελετών, αλλά και από τα αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίων πολιτών και φορέων
  • Το όραμα για το Δήμο του Ιλίου, όπως διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου, καθώς επίσης και τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και από την Α’ Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού.
  • Τα εναλλακτικά σενάρια  κινητικότητας και τα αποτελέσματά τους
  • Τις επόμενες φάσεις του Σχεδίου και τις δυνατότητες συμμετοχής των φορέων

Εν συνεχεία ακολουθούν τα ευρήματα – αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση που διεξάχθηκε με της εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετέχουν ενεργά με προτάσεις και μέτρα και σε επόμενες φάσεις της κατάρτισης του στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Οι παρουσιάσεις από την Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β.

1η Τηλεδιάσκεψη Β΄ κύκλου Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου 29/06/2020

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι φορείς που συμμετείχαν στην πρώτη τηλεδιάσκεψη της Β’ Διαβούλευσης.

Πίνακας 1: Φορείς που συμμετείχαν στην 1η Τηλεδιάσκεψη της 2η Συνάντηση Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου

Α/ΑΦΟΡΕΑΣ
1Δήμος Ιλίου
2Lever A. E.
3Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ
4ΟΑΣΑ
5Αττικό Μετρό Α.Ε
6Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
7Δήμος Περιστερίου
8Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη οι φορείς που συμμετείχαν εξέφρασαν γενική συμφωνία αναφορικά με τη διατύπωση του οράματος και σε σχέση με τις προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν από την ομάδα του έργου.

Από τις τοποθετήσεις επισημάνθηκε η σημασία της βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών ως κεντρικός στόχος του ΣΒΑΚ. Παρότι από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτουν θετικά στοιχεία αναφορικά με το επίπεδο κάλυψης του δικτύου των ΜΜΜ, τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού ανέδειξαν ότι οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από την υφιστάμενη λειτουργία του δικτύου. Η  αντίφαση αυτή ως ένα βαθμό απορρέει από τη συνολικά όχι και τόσο καλή εικόνα που έχουν οι πολίτες για τις δημόσιες συγκοινωνίες, ωστόσο σχετίζεται και με το γεγονός ότι οι υφιστάμενες γραμμές δεν ενισχύουν τη διατροπικότητα των μέσων μέσα από την εξασφάλιση της ταχείας μετάβασης των μετακινούμενων προς τους κοντινούς σταθμούς του μετρό (Ανθούπολη, Περιστέρι). Οι αρμόδιοι φορείς (ΟΑΣΑ, Αττικό Μετρό) δεσμεύτηκαν να συμβάλουν σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή στα πλαίσια του ΣΒΑΚ στο να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των ΜΜΜ ώστε να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες. Ωστόσο ορισμένα ζητήματα που θίχτηκαν στην παρουσίαση ως προβλήματα πχ αναφορικά με την άνεση των στάσεων, την εξασφάλιση πιο κοντινών στάσεων κλπ., είναι και ζητήματα που θα πρέπει να ιεραρχηθούν και από τον Δήμο.

Στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των ΜΜΜ θα λειτουργήσει ενισχυτικά και η ανάπτυξη του δικτύου μετρό στο Δήμο. Από την εκπρόσωπο της Αττικό Μετρό έγινε σχετική ενημέρωση αναφορικά με τον την ωρίμανση των μελετών σε σχέση με τους 3 σταθμούς επέκτασης της γραμμής 2, από το Σταθμό της Ανθούπολης, ενώ σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα προγραμματίζεται και η επέκταση της γραμμής 4 δυτικότερα από τη γραμμή του Άλσους Βεΐκου.

Επισημάνθηκε η σημασία να τονιστεί από το ΣΒΑΚ η ανάγκη για να δοθεί προτεραιότητα στην άμεση κατασκευή των σταθμών της γραμμής 2 στο Δήμο, καθώς τα στοιχεία από τις τις μετεπιβιβάσεις/ ανταποκρίσεις δείχνουν ότι υπάρχει ζήτηση που δικαιολογεί τη δημιουργία σταθμών του μετρό εντός της πόλης του Ιλίου, ενώ θα πρέπει συνολικά να ληφθεί υπόψη κατά την εξειδίκευση των μέτρων η ύπαρξη των μελλοντικών σταθμών Μετρό ειδικά της επέκτασης της Γραμμής 2.

Αναφορικά με τα σενάρια, οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν υπέρ του ήπιο σεναρίου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα με τη λογική της σταδιακής μετάβασης στο ριζοσπαστικό σενάριο σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα, προτάθηκε η ένταξη του μέτρου για δημοτική – διαδημοτική συγκοινωνία στα πλαίσια του ήπιου σεναρίου δίνοντας προτεραιότητα στη σύνδεση με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς σταθμούς μετρό ώστε να διευκολύνεται η μετεπιβίβαση με  έμφαση στη διατροπικότητα των μέσων.

Επιπρόσθετα αναδείχθηκε ως εξέχουσα σημαντική η στροφή προς οχήματα καθαρής ενέργειας, κάτι που προϋποθέτει και το σχεδιασμό διευρυμένων σημείων φόρτισης εντός του Δήμου. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία του να ιεραρχηθούν στο Σχέδιο προτάσεις που να αναφέρονται σε τεχνολογίες αιχμής, συμπεριλαμβάνοντας μέτρα που να σχετίζονται με  εφαρμογές  πάνω σε ευφυή συστήματα μεταφορών πχ σε σχέση με τα κοινόχρηστα συστήματα ποδηλάτων και ΙΧ, αλλά και όσον αφορά την  Ελεγχόμενη Στάθμευση. 

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στο να εξετασθούν και οι πράσινες διαδρομές για την καλύτερη σύνδεση όλων των γειτονιών του Δήμου με το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, καθώς μέχρι σήμερα η πρόσβαση γίνεται κυρίως με το αυτοκίνητο και δεν εξασφαλίζεται η με ήπια μέσα μετακίνησης ούτε και με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

 Επίσης, ως κομβικό ζήτημα αναδείχθηκε και το γεγονός πως η λεωφόρος Θηβών συνιστά ένα τεχνητό φραγμό εντός του Δήμου, ενώ τονίστηκε η ανάγκη να βρεθούν τρόποι ώστε να ενσωματωθεί στην πόλη του Ιλίου μέσω εξασφάλισης ασφαλών διαβάσεων. Παράλληλα,  μέσα στην πανδημία διαπιστώθηκε ότι ο κόσμος έβγαινε για περίπατο και παιχνίδι στον παράπλευρο δρόμο (service road) γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο Σχεδιασμό.

Επίσης από όλους τους συμμετέχοντες αναδείχθηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας ανάμεσα στους μελετητές των ΣΒΑΚ των όμορων Δήμων  (Πετρούπολη, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυροι- Καματερό) τόσο για το την εξέταση της πρότασης της διαδημοτικής συγκοινωνίας σε συνεργασία με τον ΑΣΔΑ, αλλά και αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα, που σχετίζονται με  τα δίκτυα ποδηλατοδρόμων- πεζοδρόμων και τις πράσινες διαδρομές, ώστε αν εξασφαλίζεται η σύνδεση και συνέργεια τους σε μητροπολιτικό επίπεδο. 

2η Τηλεδιάσκεψη Β΄ Κύκλου Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου 29/06/2020

Πίνακας 2: Φορείς που συμμετείχαν στην 2η Τηλεδιάσκεψη της 2ης Συνάντησης Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου

Α/ΑΦΟΡΕΑΣ
1Δήμος Ιλίου
2Lever A. E.
3Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ
4Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ιλίου
5Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 24ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ιλίου
6Διευθυντής του Κέντρου Oden Escape Center
7Πολίτες Δήμου Ιλίου

Από τους φορείς που συμμετείχαν στην 2η τηλεδιάσκεψη δόθηκε έμφαση στην ιεράρχηση της ενίσχυσης της δημόσιας συγκοινωνίας. Ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε πως οι περισσότερες εν λειτουργία λεωφορειακές γραμμές  συνδέουν το Δήμο με τον σταθμό μετρό Αττική, ενώ μόνο δύο λεωφορειακές γραμμές εξυπηρετούν τη σύνδεση με τις κοντινές γραμμές της Ανθούπολης και του Περιστερίου, συντελώντας στη μη ταχεία εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου με το υφιστάμενο δίκτυο μετρό.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε από τις τοποθετήσεις η αναγκαιότητα για βελτίωση της διαχείρισης της στάθμευσης εντός του Δήμου και η σημασία της άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης στάθμευσης τόσο εντός της κεντρικής περιοχής του Δήμου όσο και  κατά μήκος των οδών που αναπτύσσονται εμπορικές χρήσεις, όπως είναι η οδός Αγίου Νικολάου. Η υφιστάμενη μη ικανοποιητική κατάσταση των πεζοδρομίων, η έλλειψη υποδομών, αλλά και η παράνομη στάθμευση επί των πεζόδρομων και των πεζοδρομίων συντελούν ώστε να μην εξασφαλίζεται η δυνατότητα απρόσκοπτης μετακίνησης όλων των πολιτών, αποκλείοντας τις ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων,  ενώ δημιουργούν μία κατάσταση μη φιλική για τον πεζό και για τον ποδηλάτη.

Παράλληλα αναδείχθηκε η σημασία του να παρθούν άμεσα μέτρα ώστε να απομακρυνθεί το ΙΧ από το κέντρο της πόλης, και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τονίστηκε ακόμα η σημασία σημασία να ιεραρχηθεί στο σχέδιο η εξασφάλιση της προσβασιμότητας για όλες τις ευάλωτες ομάδες- υποδομές για ράμπες, οδηγούς τυφλών κλπ.

Οι πολίτες που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη επισήμαναν πως την τελευταία περίοδο μέσα στις ειδικές συνθήκες του κορονοϊού περισσότερος κόσμος στράφηκε προς το ποδήλατο και την ήπια άθληση στο δημόσιο χώρο.  Η έλλειψη των απαραίτητων υποδομών, αλλά και η κυρίαρχη αντίληψη και νοοτροπία των οδηγών που θεωρούν ως δεδομένη την προτεραιότητα του αυτοκινήτου συνετέλεσε ωστόσο στο να τίθενται ζητήματα ασφάλειας για τους πεζούς και τους ποδηλάτες ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά πιθανών ατυχημάτων.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν με το ήπιο σενάριο, ωστόσο τόνισαν ότι  θα πρέπει σε αυτό να δοθεί περισσότερη έμφαση στις γειτονιές του Δήμου. Επισημάνθηκε η ιεράρχηση μέτρων από το Σχέδιο που να εστιάζουν στην ένωση των δυτικών και ανατολικών συνοικιών του Ιλίου. Από τη συζήτηση τονίσθηκε πως αν και  η πολεοδομική και οικιστική εξέλιξη του Δήμου ευνόησε την οργάνωσή του σε επιμέρους γειτονιές και συνοικίες, η λεωφόρος Θηβών  αποτελεί έναν φραγμό/ τεχνικό όριο που αποκόπτει τις δυτικές συνοικίες τόσο από το κέντρο του Δήμου όσο και από το μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ιεραρχηθούν μέτρα διασφάλισης της ασφαλούς σύνδεσης των συνοικιών σε όλες τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες που υποδέχονται σημαντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους εξυπηρετώντας διαμπερείς κινήσεις, όπως είναι η Λεωφ. Δημοκρατίας, η Πετρουπόλεως, η Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου. 

Παράλληλα, εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων της περιοχής υπογράμμισαν τη σημασία του να στηριχθεί το αθλητικό και το πολιτιστικό κομμάτι σε κάθε γειτονιά του Δήμου, υπογραμμίζοντας ως σημαντική προτεραιότητα για το ΣΒΑΚ  το να διασωθεί η γειτονιά και η οργάνωση και λειτουργία της σε όλα τα επίπεδα.  Δόθηκε έμφαση στην καλύτερη κατανομή των ελεύθερων χώρων, των πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε γειτονιά για να μην υπάρχει αυτή η ανομοιογένεια που παρατηρείται σήμερα.

Συνηγορώντας στα παραπάνω, η  ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ ανέδειξε τη σημασία και ρόλο της ιεράρχησης του οδικού δικτύου με ένα σαφή τρόπο όπου να προσδιορίζεται ποιοι δρόμοι είναι για τα αυτοκίνητα και ποιοι θα είναι με χαμηλό όριο κυκλοφορίας για τους πεζούς, τα παιδιά, τη γειτονιά.  Μέσω της ιεράρχησης απελευθερώνονται από τους ισχυρούς και διαμπερείς φόρτους δρόμοι με περιορισμένη περιβαλλοντική αντοχή, όπως είναι εκείνοι με φτωχή γεωμετρία και εκείνοι που φιλοξενούν ευάλωτες και ευαίσθητες παρόδιες χρήσεις, π.χ. σχολεία, πάρκα, κατοικία, ενώ  εξασφαλίζεται η ανθρώπινη λειτουργία της πόλης. Επισημάνθηκε ακόμα ότι το ΣΒΑΚ ως στρατηγικό σχέδιο ιεραρχεί τη λογική της ήπιας κυκλοφορίας που αποκλείει τις υψηλές ταχύτητες και την αυθαίρετη/ παράνομη στάθμευση στις γειτονιές, ενθαρρύνοντας την εγκατάσταση εκείνων των χρήσεων που μπορούν να συντροφεύουν την κατοικία για να είναι ο δρόμος ζωντανός.

Εδώ το ΣΒΑΚ οφείλει να λάβει υπόψη και τα ρυμοτομικά στοιχεία του Δήμου και να επιδιώξει μία παράλληλη και συντονισμένη θεώρηση του κυκλοφοριακού και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Μέσα από μία τέτοια στρατηγική για τη βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να εξυπηρετηθεί με ολοκληρωμένο τρόπο το προτεινόμενο όραμα και να επιτευχθεί και η ανάδειξη της ιστορικής και πολεοδομικής ταυτότητας της πόλης.