Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίων

Στο πλαίσιο του Συμμετοχικού́ Σχεδιασμού́ εντάσσεται και η έρευνα ερωτηματολογίων τόσο σε κατοίκους όσο και σε εξειδικευμένες ομάδες πολιτών όπως είναι οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή́. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων, όπως τα αντιλαμβάνονται οι πολίτες μέσα από́ την εμπειρία τους και την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά και από τα σχόλια των συμμετεχόντων μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τη διαμόρφωση ενός οράματος για την πόλη του Ιλίου, καθώς και για τα μέτρα που θα πρέπει να ιεραρχηθούν. Εν συνεχεία, παραθέτουμε τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή 161 πολιτών στην έρευνα ερωτηματολογίου και 30 ιδιοκτητών ή υπαλλήλων εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου πολιτών

Τα ερωτηματολόγια που αναλύθηκαν αφορούν σε 161 πολίτες που είτε κατοικούν είτε εργάζονται στο Δήμο Ιλίου. Πιο συγκεκριμένα από τους συμμετέχοντες στην έρευνα οι 142 είναι κάτοικοι στο Δήμο Ιλίου, ενώ οι 19 εργαζόμενοι που επισκέπτονται καθημερινά τον Δήμο.

Οι συμμετέχοντες που διαμένουν στον Δήμο, κατοικούν και στις 8 συνοικίες του, όπως φαίνεται και στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 1:  Κατανομή περιοχής κατοικίας ανά συνοικία για τους κατοίκους του Δήμου  Ιλίου

Κάτοικοι του Δήμου ΙλίουΣυμμετέχοντεςΠοσοστό
Κέντρο3524,65%
Ρίμινι117,75%
Βερακέικα32,11%
Πολύτεκνοι85,63%
Αγ. Φανούριος3222,54%
Παλατιανή139,15%
Μιχελή2114,79%
Ραδιοφωνία1913,38%
Σύνολο142100,00%

Από τους 19 επισκέπτες- εργαζόμενους στο Δήμο, οι δώδεκα κατοικούν σε όμορους Δήμους (4 από Περιστέρι, 6 από Πετρούπολη, 2 από Αγ. Ανάργυροι – Καματερό), ενώ οι υπόλοιποι σε περιοχές όπως το Αιγάλεω (1), το Χαϊδάρι (1), η Φιλαδέλφεια- Χαλκηδόνα (1), ο Πειραιάς (2) και η Δυτική Αττική (2).

Ως προς το φύλλο, στο δείγμα φαίνεται να υπερτερούν οι γυναίκες συμμετέχουσες με ποσοστό  62,11% έναντι των ανδρών- συμμετεχόντων 37,89%.  

Εικόνα  1: Κατανομή δείγματος ως προς το φύλο

Ως προς τις ηλικιακές ομάδες, μεγαλύτερη εκπροσώπηση βάσει του υπάρχοντος δείγματος, παρουσιάζεται στις ηλικίες από 40 έως 49 με ποσοστό 30,43%. Στη συνέχεια ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα από 30 έως 39 με ποσοστό 31,06%. Ερωτηθέντες με ηλικία από 50 έως 59 ετών αποτελούν το 14,29% του δείγματος, ενώ το ποσοστό και για την ηλικιακή κατηγορία 18 έως 29 κυμαίνεται στο 20,50%. Μικρότερο είναι το ποσοστό των συμμετεχόντων άνω των 60 ετών (3,73%).

Εικόνα  2: Κατανομή δείγματος ως προς την ηλικία

Είναι σαφές ότι οι ηλικίες με τις μεγαλύτερες ανάγκες για μετακινήσεις που αποτελούν κατά κανόνα και τον επαγγελματικά ενεργό πληθυσμό, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (81,99% συνολικά για τις ηλικίες από 20 έως 59 ετών).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και το αποτέλεσμα αναφορικά με την κατοχή διάφορων τύπων οχημάτων. Συγκεκριμένα, στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες και το ποσοστό απαντήσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία από τους ερωτηθέντες (65,22%) είναι κάτοχοι ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου ενώ το 21,12% των ερωτηθέντων δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Μόνο το 13,66 % διαθέτει περισσότερα από 1 Ι.Χ. αυτοκίνητα. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι 8%  από το συνολικό δείγμα διαθέτουν ηλεκτρικό όχημα ή όχημα με φυσικό αέριο, ενώ από το σύνολο των ερωτηθέντων, ένα ποσοστό της τάξεως του 18% δήλωσε ότι διαθέτει Ι.Χ. μηχανοκίνητο δίκυκλο.

Εικόνα  3: Κατανομή δείγματος ως προς την ιδιοκτησία ΙΧ

Παράλληλα, από το σύνολο όσων διαθέτουν Ι.Χ. μηχανοκίνητο όχημα, το 46,8% δηλώνει ότι διαθέτει χώρο στάθμευσης εκτός οδού (είτε ιδιόκτητο είτε ενοικιαζόμενο). Σημαντικό είναι το ποσοστό που διαθέτει τουλάχιστον ένα ποδήλατο στην κατοχή του (45,96% επί του συνολικού δείγματος). Το ποσοστό αυτό αποτελεί ένα υπολογίσιμο μέγεθος που εν δυνάμει θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιήσει το ποδήλατό του εφόσον οι συνθήκες το ευνοήσουν (υποδομή, κίνητρα, περιβαλλοντικές συνθήκες κτλ.). Πατίνι προς το παρόν διαθέτουν μόνο 10 χρήστες από το υπάρχον δείγμα (ποσοστό 6,2% επί του συνόλου).

Τρόπος μετακίνησης ανά σκοπό

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ποιος είναι ο συνήθης τρόπος μετακίνησής τους για κάθε έναν από τους ακόλουθους σκοπούς μετακίνησης: εργασία, μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, καθημερινές δουλειές και ψώνια, καθώς και για αναψυχή. Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνεται η κατανομή των μέσων που προτιμούν. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποτελέσματα από τις καθημερινές μετακινήσεις με σκοπό την εργασία. Από την ανάλυση φαίνεται ότι το κύριο μέσο μετακίνησης των ερωτηθέντων με σκοπό την εργασία είναι το ΙΧ, καθώς το επιλέγει το 44,63%. Το ποσοστό αυτό μεγαλώνει αν συνυπολογιστούν και όσοι μετακινούνται με σκοπό την εργασία ως συνεπιβάτες ΙΧ (4,52%). Παράλληλα, παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 20,90% μετακινείται με τα ΜΜΜ (αστικό λεωφορείο και μετρό). Το ποσοστό των μετακινούμενων με τα πόδια κυμαίνεται στο 9,60 %, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 9,04 % των ερωτηθέντων που μετακινείται με Ι.Χ. μηχανοκίνητο δίκυκλο, αλλά και ένα μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 1,13% που μετακινείται με ποδήλατο.

Εικόνα  4: Κύριο μέσο μετακίνησης με σκοπό την εργασία

Εικόνα  5: Κύριο μέσο μετακίνησης με σκοπό τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο

Εικόνα  6: Κύριο μέσο μετακίνησης με σκοπό την εκπαίδευση

Εικόνα  7: Κύριο μέσο μετακίνησης με σκοπό καθημερινές δουλειές – ψώνια

Εικόνα  8: Κύριο μέσο μετακίνησης με σκοπό την αναψυχή

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω γραφήματα, μεγάλα ποσοστό χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου παρουσιάζονται για τη μετακίνηση με σκοπό την εργασία, την εκπαίδευση και την αναψυχή, ενώ φαίνεται ένα αξιόλογο ποσοστό των μετακινήσεων με σκοπό τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, αλλά και για καθημερινές δουλειές- ψώνια να γίνεται με τα πόδια. Τα σχετικά μικρά ποσοστά μετακίνησης με ΜΜΜ, ιδιαίτερα για το σκοπό της αναψυχής, θα πρέπει να συσχετιστούν με τη μη ύπαρξη μέσων σταθερής τροχιάς εντός του Δήμου, αλλά και με την αδυναμία κάλυψης των αναγκών των πολιτών ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Παράλληλα, από τα πρώτα αυτά αποτελέσματα φαίνεται η αρκετά μικρή χρήση του ποδηλάτου. Το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης του ποδηλάτου εμφανίζεται στη μετακίνηση με σκοπό την αναψυχή (5,39%).

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν ακόμη να βαθμολογήσουν τα προβλήματα ενός καταλόγου που τους δόθηκε και αφορούσε ενδεχόμενες ανεπάρκειες στις υποδομές των διαφόρων μέσων κινητικότητας αλλά και στον τρόπο λειτουργίας τους. Η κλίμακα της βαθμολόγησης είναι από 1 έως 5, και με τον βαθμό 5 να αντιστοιχεί στο πιο σημαντικό και το βαθμό 1 στο λιγότερο σημαντικό για τους συμμετέχοντες. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2), παρουσιάζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας που συγκέντρωσε το κάθε πρόβλημα, αλλά και το ποσοστό των συμμετεχόντων που το αξιολογεί ως σημαντικό (ποσοστό ερωτηθέντων που βαθμολόγησαν με βαθμό >3.

Πίνακας 2:  Αξιολόγηση προβλημάτων στις μετακινήσεις

ΠροβλήματαΜέσος  όροςΠοσοστό  συμμετεχόντων που το αξιολογεί ως σημαντικό (Βαθμολογία >3)
Παράνομη στάθμευση4,7186,96%
Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα3,9483,85%
Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου3,3283,23%
Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων (π.χ. τραπεζοκαθίσματα, σταθμευμένα οχήματα, λακκούβες κτλ.)3,7580,75%
Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο (έλλειψη κατάλληλης σήμανσης, έλλειψη χώρων στάθμευσης, έλλειψη ποδηλατοδρόμων κτλ.)3,4777,02%
Αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας συγκοινωνίας3,5776,40%
Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις3,4175,78%
Αυξημένη παραβατικότητα5,7275,78%
Κακή κατάσταση λεωφορείων και στάσεων3,2570,19%
Περιορισμένες λεωφορειακές γραμμές και αραιές στάσεις λεωφορείων3,2667,08%
Ελλιπής σήμανση – ελλιπής συντήρηση της σήμανσης – μειωμένο αίσθημα οδικής ασφάλειας3,0162,11%
Έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση2,8157,76%
Υψηλό κόστος μετακίνησης3,2654,66%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η παράνομη στάθμευση, η έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα, η έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, το περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων (π.χ. τραπεζοκαθίσματα, σταθμευμένα οχήματα, λακκούβες κτλ.), το ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο (έλλειψη κατάλληλης σήμανσης, έλλειψη χώρων στάθμευσης, έλλειψη ποδηλατοδρόμων κτλ.), αναδεικνύονται ως τα πιο σημαντικά προβλήματα, ενώ ακολουθούν τα αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας συγκοινωνίας, και η κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις.

Τέλος, ως λιγότερο σημαντικά βαθμολογήθηκαν η έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση, καθώς και το υψηλό κόστος μετακίνησης. Με την ίδια κλίμακα βαθμολόγησης, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν και τα μέτρα που θα πρέπει να προκριθούν για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

Η κλίμακα της βαθμολόγησης και σε αυτήν την ερώτηση κυμαίνεται από 1 έως 5, βαθμολογώντας με 5 τα μέτρα που αξιολογούν ως μείζονος σημασίας και με 1 τα μέτρα που αξιολογούν ως λιγότερο σημαντικά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 3).

Πίνακας 3:  Αξιολόγηση προτεινόμενων μέτρων

Προτεινόμενα μέτραΜέσος όροςΠοσοστό συμμετεχόντων             που το αξιολογεί ως σημαντικό (Βαθμολογία >3)
Μέτρα για την ενίσχυση του περπατήματος (π.χ. πεζοδρομήσεις, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, αύξηση χώρων πρασίνου, αστυνόμευση, διαδρομές με πολιτιστικό ενδιαφέρον )4,3296,27
Μέτρα για να μπορούν ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά να κινούνται με ασφάλεια και άνεση (π.χ. απομάκρυνση εμποδίων από τα πεζοδρόμια, αλλαγή υλικών πεζοδρομίων, βελτίωση των διαβάσεων, διαμόρφωση σχολικών διαδρομών, αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων, συστήματα ενημέρωσης για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κτλ.)4,5293,79%
Μέτρα για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και γενικότερα για στάθμευση (π.χ. «έξυπνο» σύστημα, αστυνόμευση, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και φυσικά εμπόδια, δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού)4,1793,17%
Μέτρα για τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. πιο συχνά δρομολόγια, πιο άνετες στάσεις, πιο πολλές στάσεις, βελτίωση συστήματος αγοράς εισιτηρίου, βελτίωση των τηλεματικών υπηρεσιών κτλ.)4,0889,44%
Μέτρα σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτων και μηχανών ( π.χ. μείωση της ταχύτητας, προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα πληροφόρησης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο με εναλλακτικές διαδρομές)3,6986,96%
Προτάσεις για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και προστασίας των πολιτών γενικά (π.χ. περιοχές ήπιας κυκλοφορίας που αποτρέπουν την αύξηση της ταχύτητας, κυκλικοί κόμβοι, βελτίωση φωτισμού, αύξηση της ζωής στο δρόμο)2,5456,52%
Μέτρα για την ενίσχυση του ποδηλάτου (π.χ. ποδηλατόδρομοι, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, κοινόχρηστα ποδήλατα)2,5655,90%

Από τις απαντήσεις  οι ερωτηθέντες προκρίνουν ιδιαιτέρως μέτρα για την ενίσχυση του περπατήματος (π.χ. πεζοδρομήσεις, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, αύξηση χώρων πρασίνου, αστυνόμευση, διαδρομές με πολιτιστικό ενδιαφέρον ), μέτρα για να μπορούν ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά να κινούνται με ασφάλεια και άνεση (π.χ. απομάκρυνση εμποδίων από τα πεζοδρόμια, αλλαγή υλικών πεζοδρομίων, βελτίωση των διαβάσεων, διαμόρφωση σχολικών διαδρομών, αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων, συστήματα ενημέρωσης για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κτλ.), μέτρα για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και γενικότερα για τη διαχείριση της στάθμευσης, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. πιο συχνά δρομολόγια, πιο άνετες στάσεις, πιο πολλές στάσεις, βελτίωση συστήματος αγοράς εισιτηρίου, βελτίωση των τηλεματικών υπηρεσιών κτλ.).

Από τα ερωτηματολόγια των επιχειρηματιών/υπαλλήλων επιχειρήσεων του Δήμου Ιλίου ως σημαντικότερα προβλήματα αναδείχθηκαν η έλλειψη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και δίκυκλων καθώς η παραμονή των πελατών είναι  ολιγόλεπτη, η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό μπροστά από το κατάστημα, ρύπανση και θόρυβος, αλλά και η περιορισμένη πρόσβαση από ηλικιωμένους, ΑμεΑ και γονείς με καροτσάκι λόγω ελλιπούς  υποδομής.

Πίνακας 4: Προβλήματα που αναδείχθηκαν από τα ερωτηματολόγια των επιχειρηματιών/ υπαλλήλων επιχειρήσεων στο Δήμο Ιλίου

Προβλήματα που αναδείχθηκαν από τα ερωτηματολόγια των εμπόρωνΠοσοστό συμμετεχόντων που τα αξιολογεί ως σημαντικά
Έλλειψη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και δίκυκλων καθώς η παραμονή των πελατών είναι  ολιγόλεπτη76%
Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό μπροστά από το κατάστημα, ρύπανση και θόρυβος73%
Περιορισμένη πρόσβαση από ηλικιωμένους, ΑμεΑ και γονείς με καροτσάκι λόγω ελλιπούς  υποδομής70%
Παράνομη στάθμευση μπροστά στο κατάστημα που δυσχεραίνει την είσοδο και έξοδο των  πελατών63%
Ελλιπής σύνδεση της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (δεν υπάρχει κοντά στάση, αραιή διέλευση)53%
Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίου που περιορίζει τη διέλευση των πεζών και περιορίζει την  ορατότητα προς τη βιτρίνα ή την επιγραφή50%

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η τροφοδοσία για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, το σύνολο των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν υπάρχει ειδικός χώρος φορτοεκφόρτωσης έξω από το κατάστημά τους, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες (60%) απάντησαν ότι η τροφοδοσία  του καταστήματός τους λαμβάνει χώρα το διάστημα 10:00-14:00.

Πίνακας 5: Προτάσεις/μέτρα που αναδείχθηκαν από τα ερωτηματολόγια των επιχειρηματιών/ υπαλλήλων επιχειρήσεων στο Δήμο Ιλίου

Προτάσεις/μέτρα που αναδείχθηκαν από τα ερωτηματολόγια των επιχειρηματιών/ υπαλλήλων επιχειρήσεων στο Δήμο Ιλίου
Δημοτικό Πάρκινγκ- Υπαίθριο Πάρκινγκ
Πεζοδρόμηση του κέντρου του Δήμου
Απαγόρευση του αυτοκινήτου στο κέντρο του Δήμου
Επισκευή- συντήρηση των πεζοδρομίων
Υποδομές  που να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ και άτομα με δυσκολίες κινητικότητας
Απαγόρευση στάθμευσης στο κέντρο
Έλεγχος -αστυνόμευση για παράνομη στάθμευση
Ειδικό ωράριο για φορτο-εκφορτώσεις