Επιλογή προτεραιοτήτων

Από τις διαδικασίες της πρώτης και της δεύτερης διαβούλευσης, αλλά και από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων επισημάνθηκε η αναγκαιότητα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για την πεζή μετακίνηση με έμφαση στην εξασφάλιση της ισότιμης προσβασιμότητας για όλες τις ευάλωτες ομάδες (- υποδομές για ράμπες, οδηγούς τυφλών κλπ.). Επιπρόσθετα, καταγράφηκε η σημασία της βελτίωσης της εξυπηρέτησης από τα ΜΜΜ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διατροπικότητας των μέσων, αλλά και η μείωση της χρήσης του ΙΧ ιδιαίτερα στις επιβαρυμένες περιοχές όπως είναι το κέντρο του Δήμου.

Ως εξέχουσα προτεραιότητα για το ΣΒΑΚ υπογραμμίστηκε η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου καθώς και η ανάδειξη των χώρων πρασίνου και των στοιχείων που συνθέτουν την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Κομβικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση καλείται να παίξει το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και η εξασφάλιση της καλύτερης πρόσβασης προς αυτό με διαδρομές και ΜΜΜ που να εξυπηρετούν το σύνολο των συνοικιών του δήμου. Από τα αποτελέσματα του συμμετοχικού σχεδιασμού, επισημάνθηκε η ιεράρχηση μέτρων που να εστιάζουν στην ένωση των δυτικών και ανατολικών συνοικιών του Ιλίου, ενώ τονίσθηκε ως βαρύνουσας σημασίας η διασφάλιση της ασφαλούς σύνδεσης των συνοικιών σε όλες τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες που υποδέχονται σημαντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους εξυπηρετώντας διαμπερείς κινήσεις, όπως είναι η Λεωφ. Δημοκρατίας, η Πετρουπόλεως, η Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου. 

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και στάθμευσης, αλλά και να επιτευχθεί η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας για την προστασία των μετακινούμενων με οποιοδήποτε μέσο. 

Με βάση όλα τα παραπάνω ο Πίνακας των Προτεραιοτήτων για το ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου διαμορφώθηκε ως εξής:

Πίνακας 1: Τελικός Πίνακας Προτεραιοτήτων για το ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου

Τελικός Πίνακας Προτεραιοτήτων
Εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης με τα πόδια, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων κατηγοριών μετακινούμενων και των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας
Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα ΜΜΜ/Αύξηση της αποδοτικότητας των μεταφορών
Ιεράρχηση του οδικού δικτύου- Λογική κατανομή των κοινόχρηστων χώρων που αποδίδονται στην κίνηση οχημάτων και των αντίστοιχων που αποδίδονται στους πεζούς – Ανάδειξη των γειτονιών του Δήμου
Ανάδειξη των χώρων πρασίνου και στοιχείων που συνθέτουν την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης- δημιουργία πράσινων διαδρομών
Ασφαλής σύνδεση των κατακερματισμένων από κεντρικές αρτηρίες γειτονιών του Δήμου
  Αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης (οχημάτων Ι.Χ. και δημόσιας χρήσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης στάθμευσης)  
Αντιμετώπιση κυκλοφοριακής συμφόρησης στα κεντρικά σημεία του Δήμου
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και προστασία των μετακινούμενων με οποιοδήποτε μέσο
Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπων και γενικότερα βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών