Ολοκληρώθηκε ο 2ος Κύκλος Διαβούλευσης

για το ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου Σύμφωνα με το πλάνο των συμμετοχικών διαδικασιών που έχουν διαμορφωθεί από την ομάδα έργου του ΣΒΑΚ και έχουν αναλυθεί σε αντίστοιχο Κεφάλαιο του Β’ παραδοτέου … Συνεχίστε να διαβάζετε Ολοκληρώθηκε ο 2ος Κύκλος Διαβούλευσης.

2η Συνάντηση του Δικτύου Φορέων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιλίου Δευτέρα 29/06/2020

2η Συνάντηση του Δικτύου Φορέων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιλίου Δευτέρα 29/06/2020
Ο Δήμος Ιλίου σας προσκαλεί στην 2η Διαβούλευση με θέμα την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου.